Mỡ Kluber Barrierta L 55/1

Giá: Liên hệ

Kluber Barrierta L 55/1

Tính khả dụng của máy cao hơn và ít cần bảo trì hơn

  • ở nhiệt độ hoạt động rất cao lên đến 260 ° C
  • dưới ảnh hưởng của môi trường xâm thực và hơi
  • khi được sử dụng với nhựa và vật liệu làm kín

Hoạt động đáng tin cậy trong nhiều ngành công nghiệp và các loại thành phần

  • nhờ dầu gốc BARRIERTA, được sản xuất để đảm bảo tính ổn định lâu dài
  • được hỗ trợ bởi một số lượng lớn các phê duyệt và tài liệu tham khảo cho các ứng dụng khác nhau
  • bốn lớp nhất quán để phù hợp với các ứng dụng khác nhau
  • Liên Hệ: 0783368423